Převod maker do Office 2007

Při převodu maker z Outlooku 2003 do Outlooku 2007 jsem použil prosté překopírování VBAproject.OTM. Ovšem nic nešlo spustit, s tím, že makra jsou zakázána (přičemž v Centru zabezpečení povolena byla!).

Hrál jsem si a  zkoumal a na nic jsem nepřišel. A tak nakonec nezbylo než použít jednoduchou metodu – vyexportovat všechny moduly a pak je naimportovat do původního VBAproject.OTM …

Po hledání na netu jsem přišel ještě na jeden způsob:

 • v projectu (který vám hlásí, že makra jsou zakázána) si otevřete ThisOutlookSession
 • nakopírujte do uvedeného modulu tento kód:Sub DisableAllRules()
  Dim colRules As Outlook.Rules
  Dim oRule As Outlook.Rule
  Dim count As Integer
  Dim ruleList As String
  'On Error Resume Next
  'Get Rules from Session.DefaultStore object
  Set colRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules
  ' iterate all the rules
  For Each oRule In colRules
  oRule.Enabled = False
  count = count + 1
  ruleList = ruleList & vbCrLf & count & ". " & oRule.Name
  Next
  colRules.Save
  ' tell the user what you did
  ruleList = "These rules were enabled: " & vbCrLf & ruleList
  MsgBox ruleList, vbInformation, "Macro: DisableAllRules"
  Set colRules = Nothing
  Set oRule = Nothing
  End Sub
  Sub Enable_Run_AllRules()
  Dim colRules As Outlook.Rules
  Dim oRule As Outlook.Rule
  Dim count As Integer
  Dim ruleList As String
  'On Error Resume Next
  'Get Rules from Session.DefaultStore object
  Set colRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules
  ' iterate all the rules
  For Each oRule In colRules
  oRule.Enabled = True
  oRule.Execute ShowProgress:=True
  count = count + 1
  ruleList = ruleList & vbCrLf & count & ". " & oRule.Name
  Next
  colRules.Save
  ' tell the user what you did
  ruleList = "These rules were enabled: " & vbCrLf & ruleList
  MsgBox ruleList, vbInformation, "Macro: EnableAllRules"
  Set colRules = Nothing
  Set oRule = Nothing
  End Sub
 • Objeví se message box s hlášením o resetování projektu a najednou vám to začne chodit…

Ale stačí, když do tohoto modulu dáte jakýkoliv kód. Dojde totiž k resetování projektu – a to je to co potřebujeme.

Posted by Igor Pechanec Wednesday, March 11, 2009 6:20:00 PM Categories: Tipy, rady, příklady
Igor Pechanec © 2016-2017, all rights reserved