Výchozí hodnoty parametrů

Občas se vám mohou hodit vlastní hodnoty implicitních parametrů. Například dosazujete vaše jméno serveru, skupiny apod.

Vzor pro vlastní hodnotu parametru:

PSDefaultParameterValue = @{“NameOfCommand:NameOfParameter” = “ValueOfParameter”}

Například chcete, aby implicitní hodnota parametru Name pro Get-Process byla “powershell”

$PSDefaultParameterValue = @{“Get-Process:Name”=”powershell”}

Můžete použít i hvězdičkovou konvenci pro všechny commandlety pro AD:

PSDefaultParameterValue = @{“*-AD:Server”=”MyDC”}

Chcete-li vypnout DefaultParameterValues bez ztráty vašeho nastavení:

$PSDefaultParameterValues = @{“Disabled” = $true}