Vyhledání parametrů pro metody tříd CIM

Pokud pracujete s CIM třídami a potřebujete použít nějakou metodu s parametry, použijte uvedený postup. Nejprve získejte seznam metod a pak seznam parametrů dané metody (všimněte si zápisu v hranatých závorkách). Kvalifikátory uvedené u parametrů určují, zda se jedná o vstupní nebo výstupní parametr.

PS C:\WINDOWS\system32> $class=get-cimclass -ClassName StdRegProv
PS C:\WINDOWS\system32> $class.CimClassMethods
Name               ReturnType Parameters      Qualifiers      
----               ---------- ----------      ----------      
.
GetStringValue            UInt32 {hDefKey, sSubKeyN... {implemented, static}
.
PS C:\WINDOWS\system32> $class.CimClassMethods["GetStringValue"].Parameters
Name                 CimType Qualifiers      ReferenceClassName  
----                 ------- ----------      ------------------  
hDefKey                UInt32 {ID, IN}                  
sSubKeyName              String {ID, IN}                  
sValueName              String {ID, in}                  
sValue                String {ID, out}